‘ยาโรคหัวใจสุนัข’ ยาสำหรับสุนัขเป็นโรคหัวใจ สังเกตอย่างไรให้มั่นใจว่าไม่ใช่ยาปลอม?

24 FEB 2022
share :

โรคหัวใจในสุนัข ภัยอันตรายใกล้ตัวที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ แต่ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด เพราะเราสามารถช่วยยืดอายุของสุนัขที่ป่วยได้ด้วยยาโรคหัวใจสุนัข

เนื่องจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นในปัจจุบัน ทำให้มีวิธีที่สามารถช่วยชะลอความรุนแรงของโรค และทำให้สุนัขเป็นโรคหัวใจสามารถอยู่กับเจ้าของได้นานขึ้นได้ โดยการให้ ‘ยาโรคหัวใจสุนัข’ นั่นเอง แล้วยาโรคหัวใจสุนัขนี้สามารถหาได้จากที่ไหน? เจ้าของสามารถหาซื้อเองได้หรือไม่? แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่ายานั้นปลอดภัย ไม่ใช่ยาปลอม? บทความนี้มีคำตอบ

โรคหัวใจในสุนัข เป็นโรคที่พบได้บ่อยในสุนัขทุกขนาดและทุกสายพันธุ์ โดยสุนัขอาจป่วยเป็นโรคหัวใจได้ตั้งแต่กำเนิด เนื่องจากความผิดปกติในการทำงานของหัวใจหรือโรคประจำสายพันธุ์ หรืออาจป่วยหลังกำเนิด เนื่องจากน้ำหนักหรืออายุที่มากขึ้น เมื่อสุนัขเป็นโรคหัวใจแล้ว จะมีไอแห้ง หอบ ซึม หายใจลำบาก เหนื่อยง่าย เบื่ออาหาร เป็นต้น โดยอาการที่แสดงจะขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของโรคหัวใจในสุนัขด้วย

เมื่อสัตว์เลี้ยงของเราป่วยเป็นโรคหัวใจแล้ว เจ้าของหลายคนมักเกิดความกังวลใจว่าจะรักษาอย่างไร? โรคหัวใจในสุนัขรักษาที่ไหนดี? คำตอบที่ดีที่สุดคือควรรีบพาสัตว์เลี้ยงไปพบสัตวแพทย์ เพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับอาการของโรค รวมถึงสาเหตุของโรคด้วย โดยวิธีเริ่มต้นที่นิยมใช้ในการรักษาโรคหัวใจในสุนัขหลังวินิจฉัยมากที่สุดคือ การให้ยารักษาโรคหัวใจสุนัข

ยาโรคหัวใจสุนัข มีกลุ่มยาหลากหลายที่ใช้ในการรักษาโรคหัวใจในสุนัข เช่น ยาขับน้ำ ยากลุ่มช่วยการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ ยากลุ่มควบคุมระบบประสาทและฮอร์โมน ยาขยายหลอดเลือด และยาต้านการทำงานของเกล็ดเลือด เป็นต้น โดยสัตวแพทย์จะจ่ายยาที่เหมาะสมกับอาการของโรคหัวใจในสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวมากที่สุด

ยาโรคหัวใจสุนัข หาได้จากที่ไหน สามารถหาซื้อเองได้หรือไม่

นอกจากที่กล่าวไปในข้างต้นแล้วว่ายาโรคหัวใจสุนัข ควรได้รับจากการพาสุนัขที่ป่วยเป็นโรคหัวใจไปเข้ารับการรักษากับสัตวแพทย์ ไม่แนะนำให้เจ้าของหาซื้อยาโรคหัวใจสุนัขด้วยตนเอง เนื่องจากยาโรคหัวใจที่ให้ในสุนัข ต้องเป็นกลุ่มยาที่เหมาะสมกับอาการป่วยนั้นๆและเป็นชนิดที่สัตวแพทย์แนะนำเท่านั้น เพื่อจะมั่นใจได้ว่าเป็นยาโรคหัวใจสุนัขที่ปลอดภัยต่อสุนัขของเราจริงๆ อีกทั้งสัตวแพทย์ต้องมีการปรับเปลี่ยนขนาดยาให้เหมาะสมตามอาการของโรคหัวใจที่เปลี่ยนแปลงไป จึงไม่แนะนำให้เจ้าของไปหาซื้อยาเอง เพราะนอกจากจะทำให้ได้ยาที่ไม่ตรงกับอาการของโรคที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วยังมีความเสี่ยงที่อาจเจอยาปลอมหรือยาที่ไม่ได้คุณภาพอยู่ไม่น้อย เนื่องจากในปัจจุบัน ยาโรคหัวใจสุนัขที่วางขายอยู่บนอินเทอร์เน็ต ส่วนมากมักเป็นยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนถูกต้องโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต หรืออาจจะเป็นยาเสื่อมคุณภาพ ไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีการรับรอง หรือเป็นยาปลอม แล้วเจ้าของจะมีวิธีสังเกตอย่างไรให้มั่นใจได้ว่ายาโรคหัวใจสุนัขที่กำลังจะซื้อนั้นเป็นยาที่มีคุณภาพและไม่ใช่ยาปลอม?

วิธีสังเกตยาโรคหัวใจสุนัขที่มีคุณภาพ

1. ดูทะเบียนและเอกสารกำกับยา ยาที่มีคุณภาพจะต้องมีเลขทะเบียนและเอกสารกำกับยาที่ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้

2. สังเกตฉลากบนกล่องและบรรจุภัณฑ์ หากมีจุดที่ตัวหนังสือลบเลือน อาจบอกได้ว่าเป็นยาที่ไม่ได้มาตรฐาน

3. สังเกตวันที่ผลิตและวันหมดอายุ ต้องมีวันที่ผลิต วันหมดอายุ รวมถึงเลขล็อตของยาประทับอยู่บนกล่องหรือบรรจุภัณฑ์ชัดเจน

4. ได้รับจากสถานที่ที่เชื่อถือได้ เช่น ศูนย์โรคหัวใจสุนัข โรงพยาบาลสัตว์ หรือคลินิกรักษาสัตว์ เป็นต้น

5. ตัวยามีสีคงเดิม ไม่เปลี่ยนไป ไม่มีลักษณะความชื้น หรือร่วนผิดไปจากเดิม ไม่มีจุดราขึ้น

ดังนั้นก่อนให้ยาโรคหัวใจแก่สุนัข อย่าลืมตรวจสอบคุณภาพและความน่าเชื่อถือ รวมทั้งแหล่งที่มาของยาทุกครั้ง เพราะข้อเสียของการที่ให้น้องหมาเป็นโรคหัวใจกินยาปลอมหรือยาที่ไม่ได้มาตรฐานนั้นมีอยู่มาก นอกจากจะไม่สามารถรักษาสุนัขให้มีอาการดีขึ้นได้แล้ว ยังอาจทำให้อาการป่วยรุนแรงกว่าเดิมจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ด้วย และยังแนะนำว่าการพาสุนัขไปรักษาและรับยากับสัตวแพทย์อย่างสม่ำเสมอและถูกต้องนั้นเป็นวิธีที่ปลอดภัยและช่วยสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าของมากที่สุด ถ้ารักกันจริงอย่าลืมหมั่นพาไปพบสัตวแพทย์และตรวจเช็คหัวใจเป็นประจำนะคะ ค้นหาโรงพยาบาลสัตว์หรือศูนย์โรคหัวใจใกล้บ้านที่ Your Pet Heart : ดูแลหัวใจ ห่วงใยสัตว์เลี้ยง

CVCA. Heart Disease in Dogs. (ออนไลน์). สืบค้นจาก: https://www.cvcavets.com/canine-heart-diseases/ (เข้าถึงเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2565)

FETCH by WebMD. Congestive Heart Failure in Dogs. (ออนไลน์). สืบค้นจาก: https://pets.webmd.com/dogs/congestive-heart-failure-dogs#1 (เข้าถึงเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2565)

Michele Taylor. Congestive Heart Failure in Dogs. (ออนไลน์). สืบค้นจาก: https://pets.webmd.com/dogs/congestive-heart-failure-dogs (เข้าถึงเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2565)

Suzanne M. Cunningham. Treatment of Cardiovascular Disease in Dogs. (ออนไลน์). สืบค้นจาก: https://www.msdvetmanual.com/dog-owners/heart-and-blood-vessel-disorders-of-dogs/treatment-of-cardiovascular-disease-in-dogs (เข้าถึงเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2565)

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์. วิธีสังเกต ยาเสื่อมคุณภาพ. (ออนไลน์). สืบค้นจาก: https://www.siphhospital.com/th/news/article/share/expired-medicine (เข้าถึงเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2565)

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง

14 JUN 2021
เสียงหัวใจบอกอะไรได้มากกว่าที่คิด
หัวใจถือเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุด เนื่องจากทำหน้าที่สูบฉีดเลือดเพื่อนำออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งหากหัวใจหยุดทำงาน ก็จะไม่สามารถสูบฉีดเลือดเพื่อนำออกซิเจนไปเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ ทำให้สัตว์เสียชีวิตได้
27 JUL 2022
“ยาโรคหัวใจสุนัข” ห้ามหยุด ห้ามพัก ห้ามขาดยาเองเด็ดขาด! และเหตุผลที่ต้องให้ยารักษาอย่างต่อเนื่อง
โรคหัวใจสุนัข เป็นโรคที่พบได้บ่อยในสุนัข มักพบในสุนัขสูงวัย สุนัขน้ำหนักเกิน และสุนัขบางสายพันธุ์ที่มีโรคหัวใจสุนัขเป็นโรคประจำสายพันธุ์ โรคหัวใจสุนัขนี้เป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ อย่างไรก็ตาม โรคหัวใจสุนัขยังถือเป็นหนึ่งในโรคที่มีวิธีรักษาเพื่อให้สุนัขมีอายุที่ยืนยาวขึ้นได้
9 DEC 2021
รู้หรือไม่? น้องแมวก็ป่วยเป็นโรคหัวใจได้นะ
โรคหัวใจในสัตว์เลี้ยง หลายคนอาจเคยได้ยินว่ามักเกิดขึ้นในน้องหมา แต่รู้หรือไม่ว่าโรคหัวใจก็สามารถเกิดขึ้นในน้องแมวได้เช่นกัน โดยโรคหัวใจที่พบในแมวจะมีทั้งแบบโรคหัวใจตั้งแต่กำเนิด และโรคหัวใจหลังกำเนิด ซึ่งโรคหัวใจที่พบได้บ่อยที่สุดในแมว
เว็บไซต์นี้มีการใช้คุ้กกี้เพื่อปรับการใช้งานให้เหมาะกับคุณและวิเคราะห์การเข้าใช้เว็บไซต์ เมื่อท่านกด "ยอมรับ" หรือยังคงเข้าชมเว็บไซต์ต่อถือว่าท่านยินยอมในการใช้งานคุ้กกี้ของเว็บไซต์นี้ ตรวจสอบ นโยบายการใช้คุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเราที่นี่